Demokracia vdes në errësirë. …

Do të kthehemi pas disa ditëve. …