Police responded with batons, tear gas and water cannon. #Violence continuing on #Istanbul's streets today.

between THE frontlines © 2010 – 2013...

është krim të largohesh nga polemika. ...

Ndërlidhje e artikujve të ngjashëm. ...