kush është një INTELEKTUAL!?

Një intelektual është një person që përdor kryesisht inteligjencën e tij në interes njerëzor dhe jo në interese të ndara në ngjyra të grupeve të interesit të llojit të...
Një intelektual është një person që përdor kryesisht inteligjencën e tij në interes njerëzor dhe jo në interese të ndara në ngjyra të grupeve të interesit të llojit të subjekteve politike, apo të subjekteve fetare apo të korporatave financiare ose një profesionist i cili ka një kapacitet individual . Si një përmbajtësor apo mbiemër , ajo i referohet me produktin e punës së personave të tillë , për të ashtuquajturën “jetë të mendjes” përgjithësisht , ose për një aspekt të diçkaje , ku të mësuarit, studimi dhe të menduarit kritik për të informuar njerëzimin janë përqëndrimi jetësor i një individi apo grupi i përbërë nga indivdët.

Vedat Xhymshiti | between THE frontlines

Jacques Barzun , një intelektual franko-amerikan thotë se Intelektual është një shumëllojshmëri specifike e inteligjente, e cila tingëllon ndryshe dhe përmban kutpim ndryshe nga dëshira e tij/saj për pasurinë e përgjithshme, dhe kjo është e lidhur në mënyrë rigoroze me arsyen dhe të menduarit. Rolet Shumë e përditshme të kërkojë aplikimin e inteligjencës të aftësive që mund të kenë një komponent psikomotorik, për shembull, në fushat e mjekësisë , sportit apo arteve.
Cilësia dalluese e personit intelektual është se aftësitë mendore, të cilën ai ose ajo demonstron nuk janë thjesht inteligjencë , por edhe më shumë, pra janë ata të cilët përqëndrohen në të menduarit në lidhje me aspektet abstrakte, filozofike dhe ezoterike të hetimit njerëzor dhe vlerën e të menduarit e tyre.

Intelektualët, janë shtresa njerëzore e pa-inkuadruar në shërbim të interesave të subjekteve të caktuara politike, të pa-inkuadruar në shërbim të interesave të caktuara fetare, apo financiare. Intelektualët janë shpresa e njerëzimit, për njerëzimin nga vetë ata; NJERËZIMI!

është krim të largohesh nga polemika. ...

Ndërlidhje e artikujve të ngjashëm. ...