Overjoyed El Mundo journalist reunited with son after six-month Syria captivity

...

është krim të largohesh nga polemika. ...

Ndërlidhje e artikujve të ngjashëm. ...