Photographer ‎Kamaran Najm Ibrahim killed in Iraq

...

është krim të largohesh nga polemika. ...

Ndërlidhje e artikujve të ngjashëm. ...