The Rohingya, Burma's Forgotten Muslims by James Nachtwey

...

është krim të largohesh nga polemika. ...

Ndërlidhje e artikujve të ngjashëm. ...