#GazaUnderAttack | July 20, 2014 – The Al-Shejaia Massacre in Gaza – In Photos & Video

...

është krim të largohesh nga polemika. ...

Ndërlidhje e artikujve të ngjashëm. ...