Army Navy Rivalry Resumes

...

është krim të largohesh nga polemika. ...

Ndërlidhje e artikujve të ngjashëm. ...