• Thirrje për Prova

    Kjo thirrje për prova synon të krijojë një bazë provash, për të kuptuar natyrën dhe vëllimin e refuzimit të heshtur, të zyrtarëve për media të organeve udhëheqëse në Republikën e Kosovës kundrejt personelit të medias, gazetarëve dhe reporterëve në Republikën e Kosovës....

demokracia, vdes në errësirë. ...

fotografia, është politika jonë. ...

është krim të largohesh nga polemika. ...

liria e shtypit nuk është për të zbavitur dhe argëtuar lexuesin. ...