Ankesat

Ne jemi të hapur në pranimin e gabimeve kur ato bëhen dhe duam të mësojmë prej tyre.

Na kërkohet të vendosim dhe publikojmë procedurat për trajtimin dhe zgjidhjen e ankesave. Procedura e Ankesave të FRONTLINER-it [2] përcakton afatet kohore për t’iu përgjigjur ankesave dhe duhet të lidhen si me detyrimet e Shërbimeve tona ashtu edhe me operacionet tona tregtare. Ankesat për shumicën e përmbajtjeve të FRONTLINER-it [3] trajtohen nga stafi editorial të FRONTLINER-it që është përgjegjës për hetime, siç përcaktohet në Procedurën e Ankesave. 

2.1 Si e trajtojmë ankesën tuaj

  • Hapi 1: Ankohuni në brenda 30 ditëve të punës.
  • Hapi 2: Ne e qarkullojmë ankesën tuaj brenda 48 orëve tek prodhuesit dhe menaxherët.
  • Hapi 3: Shpresojmë që të mos keni nevojë ta çoni më tej.

Ankesave me shkrim, ne zakonisht do t’ju përgjigjemi brenda 3 javësh. Nëse nuk mund të shkruani për shkak të një paaftësie, ne do ta mundësojmë që t’ju takojmë nëpërmjet një video lidhjeje.

Nëse është e nevojshme, ju lutemi shkruani përsëri brenda 20 ditëve pune. Përfshini vegëzën (link) tuaj të çështjes për të na ndihmuar. Dhe ju lutemi, të jeni sa më të kjartë. Ne do të përgjigjemi në një periudhë të ngjashme. Nëse mund ta çoni më tej, ne do t’ju tregojmë se si. Ne i përgjigjemi publikisht çështjeve të rëndësishme, por jo gjithçkaje. Ne publikojmë raporte të rregullta mbi ankesat.

3.1 Cfarë mund të presësh

Ne e shpërndajmë ankesën tuaj të plotë me të gjitha reagimet e tjera që sigurohemi se brenda 48 orëve të gjithë prodhuesit dhe menaxherët ta lexojnë dhe ta marrin atë në konsideratë. Ju lutemi ankohuni në mënyrë qendrore me shkrim ose ne nuk mund t’ju garantojmë një përgjigje.

Ne hetojmë shkelje të mundshme të standardeve, por nuk do t’u përgjigjemi në detaje shikimeve dhe komenteve të tjera.

Mendimet e njerëzve për punën tonë ndryshojnë shumë, por kjo mund të mos nënkuptojë shkelje të standardeve.

Për shembull, ndryshimet e orarit se kur i botojmë materialet e shkruara nuk mund t’i kënaqin të gjithë. Kështu që përgjigja jonë mund të mos jetë gjithmonë ajo që dikush mund të dëshirojë, por nëse kemi faj, do të kërkojmë falje. 

Si reagon FRONTLINER ndaj ankesave?

Ne gjykojmë çështjet që të ankuarit ngrenë kundër Udhëzimeve editoriale të FRONTLINER, standardeve profesionale dhe kërkimit të audiencës.

Nëse kemi faj, nëse është e nevojshme do të marrim hapa për të shmangur përsëritjen e atij gabimi.

Bordi i Standardeve Editoriale të FRONTLINER shqyrton ankesat çdo muaj dhe i raporton Bordit Editorial. Kjo informon çdo rishikim të editorialit, përputhshmërisë ose politikave të tjera.

A ka ndryshim numri i ankesave?

Jo. Ne jemi të shqetësuar për çdo ankesë, por ajo që ka rëndësi është nëse FRONTLINER ka vepruar gabim.

Nëse po, kërkojmë falje, nëse jo, përpiqemi të shpjegojmë në përgjigjen tonë.

Nëse të tjerët ankohen për të njëjtën çështje si ju, përgjigjet tona do të jenë të njëjta për efikasitet. Nëse jemi nën presionin e peticioneve, lobeve apo nga vende të tjera, ne do të mbrojmë pavarësinë tonë nëse është e nevojshme.


Keqpërdorimi i shërbimit

Ne do t’ju trajtojmë me mirësjellje dhe respekt dhe presim që të tregoni konsideratë ndaj stafit tonë. Nëse e keqpërdorni shërbimin, ne mund të ndalojmë korrespondencën ose të parandalojmë qasjen tuaj në të ardhmen.

ANKOHU KËTU

Keni diçka për t’u ankuar? Ju lutemi, plotësojeni formularin.